Monitoring

Stelregel van onze monitoring is: wanneer iets niet beweegt, kan het ook niet kapot. Wij houden dit met realtime sensoren in de gaten. We spreken met gemeenten en aannemers grenswaarden af. Zo kan een aannemer zijn veilige werkwijze aantonen. En heeft een bewoner een gerust gevoel.

Gedurende een bouwproject houden wij realtime alle trillingen en bewegingen in de gaten met onze monitoring.

De kans op schade tot nul beperken stopt niet na de voorbereidingsfase. Ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet een aannemer in de gaten blijven houden wat het effect is van zijn werkzaamheden op de omgeving. Waar we vroeger hooguit op een aantal cruciale plekken sensoren plaatsten, kunnen er inmiddels voor een fractie van die kosten veel meer ingezet worden. Dankzij sensortechnieken die steeds goedkoper worden, weten we nu op elk moment wat er gebeurt. We kunnen realtime meten en dat inzichtelijk maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om zettingen, trillingen, grondwaterstanden of scheurwijdtes. Zo heb je geen blinde vlek meer in je bouwproject.

Door 24 uur per dag metingen te verrichten worden kleine afwijkingen al snel zichtbaar in Avalon, het zelf ontwikkelde dataplatform waarin al die data verzameld en ontsloten worden voor de gebruikers. Al die data zijn zo geconditioneerd dat ze begrijpelijk zijn voor iedereen.

Trillen

Trillingen komen voor tijdens bijvoorbeeld heien of slopen. Trillingen kunnen verraderlijk zijn voor de omgeving. Met sensoren meten we trillingen. Wanneer een van de sensoren aan de gevels een grenswaarde overschrijdt, krijgt de bouwer direct een bericht om het werk te stoppen.

Lees hier hoe wij trillingen realtime monitoren.

Scheuren

Het valt niet direct op, maar scheuren zijn bijna altijd aanwezig. De vraag is alleen; worden ze groter of wijder tijdens werkzaamheden in de omgeving? Met scheurwijdtemeters zien we of scheuren verergeren.

Lees hier hoe wij realtime scheuren meten.

Verzakken

Met hoogtemetingen houdt Quattro Expertise in de gaten of er verzakkingen optreden. Tijdens werkzaamheden waarbij grondwater wordt onttrokken, bestaat dat risico.

Lees hier hoe wij verzakkingen meten.

Verschuiven

Bij grote infraprojecten wordt vaak veel grond verzet. Het risico bestaat dat gebouwen in de omgeving dan verschuiven. Met grote schade aan funderingen van dien. Inclinometingen (ook wel hellingshoekmetingen) brengen de horizontale grondverplaatsingen in beeld.

Lees hier hoe we verschuivingen meten.

Waterstandmonitoring

Door werkzaamheden kan de grondwaterstand tijdelijk veranderen. Het is belangrijk dat de waterstand uiteindelijk op peil blijft. Dat monitoren we.

Geluid

Werkzaamheden in de buurt zorgen voor geluid. Met geluidsensoren houden we bij of het geluidsniveau binnen de perken blijft.

Lees hier hoe we realtime geluid meten.

 

Meer data, meer zekerheid

Online en transparant met onze monitoring

Wij hebben onze diensten geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Hierdoor zorgen we ervoor dat informatie over bouwprojecten altijd beschikbaar en toegankelijk is.

Waarom #schadeloosbouwen?

Wat niet kapot gaat, hoef je niet te herstellen. Dat is duurzamer, goedkoper en je bewaart de goede relatie met de omgeving. Wij ondersteunen ontwikkelaars, aannemers en overheden om schadeloos te bouwen. Vooruitstrevend, betrokken en oplossingsgericht.

Kwaliteit voor bouwers en gemeentes en slopers

Wij zien dat steeds meer bouwers en gemeentes de noodzaak onderkennen om hun projecten te laten monitoren. Zo voorkomen ze niet alleen schade en claims vanuit de omgeving, waardoor ze hun investeringen snel terugverdienen, maar ze leveren ook beter werk. Bij overschrijdingen kunnen ze namelijk direct actie kunnen ondernemen, voordat problemen uitgroeien tot calamiteiten. Verzekeraars stellen het namelijk geregeld als voorwaarde.

Opdrachtgevers waarderen die inspanningen, want ook gemeenten, provincies en waterschappen zijn gebaat bij een bouwproces dat soepel en zonder schades verloopt. Sommige schrijven het al voor in bouwprotocollen of aanbestedingen. Maar ook als het geen harde eis is maken inschrijvers die hun project laten monitoren meer kans een aanbesteding te winnen doordat ze daarmee hoog scoren op het aspect kwaliteit. Bouwmonitoring is niet verplicht, maar wij verwachten dat het ooit nog wel als eis zal worden opgenomen in de Omgevingswet.

De acceptatie van een bouwproject wordt ook een stuk groter als de omwonenden zien dat de aannemer er alles aan doet om te voorkomen dat ze er last van hebben of schade oplopen. Dan heb je een gezamenlijk doel.

Alles wat we voor jouw bouwproject kunnen uitvoeren

Deformatiemeting

Met een deformatiemeting kun je tijdig actie ondernemen wanneer er een verzakking plaatsvindt.

Lees meer

Geluidsmeting

Met een geluidsmeting houden we bij of het geluid binnen de perken blijft.

Lees meer

Inclinometing

Met een inclinometing meten wij horizontale grondverplaatsingen bij bijvoorbeeld damwanden.

Lees meer

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's en maatregelen voor de omgeving van een project.

Lees meer

Scheurwijdtemeting

Wij voeren een scheurwijdtemeting uit die meet of er veranderingen in een scheur optreden en hoeveel.

Lees meer

Tiltmeting

Wij voorzien omliggende bebouwing van onze projecten van tiltsensoren. Deze meten veranderingen in scheefstand.

Lees meer

Trillingsmeting

Voer je werkzaamheden uit die trillingen veroorzaken? Wij kunnen trillingen toetsbaar maken met een trillingsmeting.

Lees meer

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online.

Lees meer

Grondwaterstandmeting

Met een grondwaterstandmeting meten wij invloed op het grondwaterpeil.

Lees meer
Al onze diensten

Onze projecten

Alle projecten