Diensten & services

Grondwaterstandmeting

Graven en bemalen heeft invloed op het grondwaterpeil. De gevolgschade van grotere schommelingen in het grondwaterpeil zijn bijvoorbeeld verzakkingen, schimmels, schade en vervormingen van de fundering van een gebouw.

Waarom een grondwaterstandmeting?

Door werkzaamheden kan de grondwaterstand tijdelijk veranderen. Het is belangrijk dat de waterstand uiteindelijk op peil blijft. Dat monitoren we. Het komt vaak voor dat het grondwater hoger of juist lager staat dan gewenst. Bijvoorbeeld bij de bouw van (parkeer)kelders. Een te hoge en lage waterstand kan risico’s met zich meebrengen. Voorbeelden zijn verzakkingen, schimmels, opdrijving, schade en vervormingen van de fundering van een gebouw.

 

Meer data, meer zekerheid

Quattro Expertise beschikt over big data over de omgeving. Bijvoorbeeld over de ondergrond, de bevolkingssamenstelling, de grondwaterstanden en de bebouwing. Met die data zorgen we voor een betrouwbare omgevingsanalyse voorafgaand aan een bouwproject.

Lees hier hoe wij die analyse opzetten.

Realtime grondwaterstandmeting

Bij onze realtime grondwaterstandmeting brengen wij in elke peilbuis meetapparatuur aan. Vervolgens voert de sensor op ieder moment van de dag metingen uit. De resultaten zijn in een online omgeving continu te bekijken. Iets wat uiteraard erg handig kan zijn daar wanneer de grondwaterstand cruciaal is voor het succes van het project.

Online en transparant

Wij hebben daarom onze diensten geautomatiseerd en gedigitaliseerd. We zorgen ervoor dat informatie over bouwprojecten altijd beschikbaar en toegankelijk is.

Door middel van Peilbuismetingen kunnen wij de monitoring van de grondwaterstand zowel handmatig als volcontinu verrichten met automatische loggers (MeetH2O sensor).

Het monitoringsplan beschrijft de wijze waarop met meetapparatuur data verzameld wordt en welke grenswaarden aangehouden moeten worden. Ook is een communicatieplan opgenomen om in het geval van tegenspoed of bij het overschrijden van grenswaarden de juiste personen zo snel mogelijk te kunnen informeren. Wij spreken met gemeenten en aannemers grenswaarden af. Zo kan een aannemer zijn veilige werkwijze aantonen en heeft een bewoner een gerust gevoel.

Grondwaterstandmeting voor uw project?

Neem contact op met Jacqueline Castien!
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen 03 318 73 10 Mailen jcastien@q-e.be