Diensten & services

Deformatiemeting

De term deformatiemetingen is een overkoepelende term voor de verschillende soorten metingen. Deze metingen gebruiken wij om zettingen in de omgeving van het project te monitoren.

Voer je werkzaamheden uit waarbij het risico bestaat dat omliggende gebouwen verzakken?

Dan voeren wij tijdens werkzaamheden een deformatiemeting uit. Daarmee kun je tijdig actie ondernemen wanneer er een verzakking plaatsvindt. Om risico’s te beperken, kun je ons een deformatiemeting laten uitvoeren.

(Hoogte-) Deformatiemeting

Tijdens werkzaamheden bestaat een risico op zetting bij bijvoorbeeld omliggende objecten, kadeconstructies, infra en kabels & leidingen. Met een digitaal waterpasinstrument voeren wij hoge precisie zettingsmetingen uit. Om zettingen te bepalen brengen wij vooraf meetpunten aan en voeren wij een 0-meting uit. Vervolgens voeren wij herhalings- of eindmetingen uit om zettingen te bepalen.

XYZ-meting

Met een XYZ-meting volgen wij de zetting van de bebouwing nauwkeurig, waarbij wij eventuele scheefstand in kaart brengen. Afhankelijk van de risicovolle werkzaamheden maken wij een keuze van het aantal metingen. Door monitoring kan tijdig worden ingegrepen.

Het handmatig meten van deformaties (x­y­z) voeren wij uit door meetpunten (meetstickers/miniprisma’s) te plaatsen op de te monitoren objecten. In de omgeving brengen wij meerdere meetpunten aan­ op locaties waarvan wij verwachten dat deze niet structureel verplaatsen als gevolg van de werkzaam­heden. Dit noemen wij referentiepunten. Per meetmoment (meetronde) stelt de landmeter een meettoestel (Total Station) op en meet de positie van het meettoestel in op basis van de eerder aangebrachte vaste punten. Vervolgens worden de deformatiemeetpunten ingemeten. Na het voltooien van de meting worden de meet­ resultaten verwerkt en vergeleken met eerdere meetresultaten.

Automatische XYZ-meting

Een geautomatiseerde deformatiemeting voert de deformatiemetingen op dezelfde manier als een XYZ-meting met uitzondering van de vol­gende punten:

  • Het meettoestel (Total Station) wordt éénmalig opgesteld en voert de metingen automatisch uit gedurende de looptijd van het project. Hierbij wordt de eigen positie van het meettoestel per meetronde vastgesteld.
  • De meetwaarden worden realtime verwerkt.

Deformatiemeting meenemen in jouw risicomanagement

Om op tijd in te kunnen grijpen voordat schade ontstaat, is het belangrijk om een deformatiemeting mee te nemen in het risicomanagement van jouw bouwproject. Onze experts hebben jarenlange ervaring, waardoor ze precies weten wat de risico’s per bouwproject inhouden.

Een deformatiemeting laten uitvoeren?

Kom in contact met Jacqueline Castien
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen 03 318 73 10 Mailen jcastien@q-e.be

Metingen die vaak gepaard gaan met een deformatiemeting

Trillingsmeting

Voer je werkzaamheden uit die trillingen veroorzaken? Wij kunnen trillingen toetsbaar maken met een trillingsmeting.

Lees meer

Tiltmeting

Wij voorzien omliggende bebouwing van onze projecten van tiltsensoren. Deze meten veranderingen in scheefstand.

Lees meer

Scheurwijdtemeting

Wij voeren een scheurwijdtemeting uit die meet of er veranderingen in een scheur optreden en hoeveel.

Lees meer

Inclinometing

Met een inclinometing meten wij horizontale grondverplaatsingen bij bijvoorbeeld damwanden.

Lees meer
Al onze diensten