Schadeloos bouwen

Wij hebben het doel gesteld om omgevingsschade bij bouw- en infraprojecten terug te brengen naar nul euro.

Schadeloos bouwen draait niet alleen om directe schade aan omliggende panden, maar ook om onterechte claims, die gemiddeld €2500,- aan handelingskosten met zich meebrengen.

Waarom kiezen voor schadeloos bouwen?

Schadeloos bouwen beschermt je tegen zowel gerechtvaardigde als ongerechtvaardigde claims. Ongerechtvaardigde claims zijn claims voor bestaande gebreken die omwonenden als nieuwe schade indienen. Gerechtvaardigde schadeclaims zijn gebouwschades die we kunnen voorkomen. We vermijden deze claims door de bouwkundige opname te delen met alle betrokkenen en door trillingen en andere bewegingen tijdens werkzaamheden nauwlettend te monitoren, idealiter in real-time. Het uitgangspunt is simpel: als iets niet beweegt, kan het ook niet kapotgaan.

Claims voorkomen begint met advies

Ons werk start met een grondige analyse van de geplande werkzaamheden in relatie tot de omgeving. Welke werkzaamheden maken deel uit van het project? Welke risico’s brengen ze met zich mee voor de omgeving? We gebruiken hiervoor de rijke data tot onze beschikking. Deze analyse bepaalt ook welke gebouwen en woningen een bouwkundige vooropname vereisen en welke monitoringsinstrumenten we tijdens de werkzaamheden gaan inzetten.

Ontdek hier wat ons advies voor jouw project kan betekenen.

Plaatsbeschrijvingen voorkomen onterechte schadeclaims

Voorafgaand aan de werkzaamheden kunnen we plaatsbeschrijvingen uitvoeren. Dat helpt bij een eventuele claim om vast te stellen of de schade is veroorzaakt door het bouwen. Wij maken de beschrijving transparant voor alle betrokkenen, dus ook voor de bewoners, dat voorkomt veel onterechte schadeclaims.

Lees hier waarom wij plaatsbeschrijvingen uitvoeren voor jouw project.

Geen claims dankzij monitoring

Om schade en de bijbehorende claims te vermijden, houden we tijdens werkzaamheden nauwlettend toezicht op trillingen en andere bewegingen. Bij voorkeur gebeurt dit in real-time, zodat we snel kunnen reageren indien nodig. Het basisprincipe is eenvoudig: als iets niet beweegt, kan het niet beschadigd raken. Zonder schade geen schadeclaims. Ontdek hier hoe we met onze monitoring schades voorkomen.

 

Schadeloos bouwen in de praktijk

In samenwerking met onze betrokken partners lukt het tijdens ingewikkelde projecten om schadeclaims te vermeiden door advies, transparante opnames en realtime monitoring. Hieronder 2 uitdagende voorbeelden waar schadeloos is gebouwd.

Landstraat Vlaardingen

In dit project is er door middel van realtime sensoren gezorgd dat er een realtime overzicht is van de werkzaamheden. Wanneer je niet met intervallen meet maar constant kan er elk moment ingegrepen worden. Dat heeft er in dit project voor gezorgd dat er schadeloos is gebouwd.

 

Corio Glana Sittard

Bij Corio Glana is het essentieel geweest dat Den Ouden zich strak aan ons monitoringsplan heeft gehouden. In dit plan is ten eerste veel aandacht besteed aan omgevingsrisico’s. Daarnaast is er ook apart onderzoek uitgevoerd voor de monumentale molen. Deze werkwijze heeft geleid tot schadeloos bouwen.

Hoeveel schadeclaims Quattro Expertise jaarlijks vermijdt

Quattro Expertise voert elk jaar zo’n 30.000 plaatsbeschrijvingen uit voor woningen nabij bouwprojecten. Ongeveer 7.000 buurtbewoners raadplegen hun online dossier om het rapport te controleren. Van die groep beslist ongeveer de helft om geen contact op te nemen met het bouwbedrijf voor schadeafhandeling, omdat ze zien dat een scheur al bestond vóór de start van het bouwproject. Hierdoor worden ongeveer 3.500 claims per jaar vermeden. De gemiddelde kosten voor de afhandeling van een schadeclaim bedragen ongeveer 2.500 euro. Hierdoor bespaart Quattro Expertise jaarlijks ongeveer 9 miljoen euro aan schadeclaims – en dit tegen een fractie van de kosten.

Samen met ons de perfecte oplossing vinden om schadeloos te bouwen?

Stel al je vragen aan Johan
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen (0162) 56 15 05 Mailen jbrouwers@q-e.nl

Het stappenplan tot schadeloos bouwen

Risicoanalyse

Wij starten met een risicoanalyse van de werkzaamheden in relatie tot de omgeving.

Lees meer

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's en maatregelen voor de omgeving van een project.

Lees meer

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online.

Lees meer
Al onze diensten