Diensten & services

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's voor de omgeving van een bouwproject en omvat maatregelen om deze risico's te minimaliseren.

Het startpunt van bouw- en inframonitoring

Gedurende het bouwproject monitoren wij continu of de werkzaamheden kunnen leiden tot schade in de omgeving. Stelregel is: als iets niet beweegt, kan het ook niet kapot. Quattro Expertise houdt dit met verschillende metingen in de gaten. Nadat we de risicoanalyse uitvoeren, stellen wij een helder monitoringsplan op om ervoor te zorgen dat de kans op schade en overlast voor de omgeving minimaal is.

Waarvoor is een monitoringsplan?

Bouw- en infrawerkzaamheden kunnen een grote impact hebben op de directe omgeving. Niet alleen kunnen omwonenden overlast ervaren, maar ook kunnen jouw werkzaamheden een risico vormen voor de omliggende gebouwen. Een monitoringsplan omvat heldere afspraken die het doel hebben om de kans op schade en overlast door bijvoorbeeld trillingen en geluid te minimaliseren.

 

De onderstaande metingen kunnen wij uitvoeren:

Trillingsmeting

Trillingen komen voor tijdens bijvoorbeeld heien of slopen. Trillingen kunnen verraderlijk zijn voor de omgeving. Met sensoren meten we trillingen. Wanneer een van de sensoren aan de gevels een grenswaarde overschrijdt, krijgt de bouwer direct een sms om het werk te stoppen.

Lees hier hoe wij trillingen realtime monitoren.

Deformatiemeting

Met hoogtemetingen houdt Quattro Expertise in de gaten of er verzakkingen optreden. Tijdens werkzaamheden waarbij grondwater wordt onttrokken, bestaat dat risico.

Lees hier hoe wij verzakkingen meten.

Tiltmeting

Wij voorzien omliggende panden van tiltsensoren. Deze tiltsensoren zijn objectgebonden en meten kleine veranderingen in scheefstand. Dat doen ze 24 uur per dag. Alle data verzamelen we op ons monitoringsplatform Avalon en rekenen we door. De meetresultaten zijn realtime zichtbaar in ons dashboard.

Lees hier ter illustratie hoe wij scheefstand meten.

Geluidsmeting

Werkzaamheden in de buurt zorgen voor geluid. Door middel van geluidsensoren houden we bij of het geluidsniveau binnen de perken blijft.

Lees hier ter illustratie hoe we realtime geluid meten.

Inclinometing

Bij grote infraprojecten wordt vaak veel grond verzet. Het risico bestaat dat gebouwen in de omgeving dan verschuiven. Als resultaat grote schade aan funderingen. Inclinometingen (ook wel hellingshoekmetingen) brengen de horizontale grondverplaatsingen in beeld.

Lees hier ter illustratie hoe we verschuivingen meten.

Peilbuismeting

Door middel van Peilbuismetingen kunnen wij de monitoring van de grondwaterstand zowel handmatig als volcontinu verrichten met automatische loggers (MeetH2O sensor).

Het monitoringsplan beschrijft de wijze waarop met meetapparatuur data verzameld wordt en welke grenswaarden aangehouden moeten worden. Ook is een communicatieplan opgenomen om in het geval van tegenspoed of bij het overschrijden van grenswaarden de juiste personen zo snel mogelijk te kunnen informeren. Wij spreken met gemeenten en aannemers grenswaarden af. Zo kan een aannemer zijn veilige werkwijze aantonen. En heeft een bewoner een gerust gevoel.

Lees hier ter illustratie hoe we de grondwaterstand meten.

Een monitoringsplan aanvragen?

Kom in contact met Jacqueline Castien
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen 03 318 73 10 Mailen jcastien@q-e.be

De tools voor een monitoringsplan

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online.

Lees meer

Trillingsmeting

Voer je werkzaamheden uit die trillingen veroorzaken? Wij kunnen trillingen toetsbaar maken met een trillingsmeting.

Lees meer

Tiltmeting

Wij voorzien omliggende bebouwing van onze projecten van tiltsensoren. Deze meten veranderingen in scheefstand.

Lees meer

Scheurwijdtemeting

Wij voeren een scheurwijdtemeting uit die meet of er veranderingen in een scheur optreden en hoeveel.

Lees meer

Inclinometing

Met een inclinometing meten wij horizontale grondverplaatsingen bij bijvoorbeeld damwanden.

Lees meer

Geluidsmeting

Met een geluidsmeting houden we bij of het geluid binnen de perken blijft.

Lees meer

Deformatiemeting

Met een deformatiemeting kun je tijdig actie ondernemen wanneer er een verzakking plaatsvindt.

Lees meer
Al onze diensten