Diensten & services

Geluidsmeting

Werkzaamheden in de buurt zorgen voor geluid. Met een geluidsmeting houden we bij of het geluidsniveau binnen de perken blijft.

Waarom wij een geluidsmeting uitvoeren

Omwonenden ervaren bouwwerkzaamheden vrij snel als hinderlijk. Dit wordt veroorzaakt doordat een eerst normale en rustige woonsituatie wordt verstoord door een nieuwe en vaak grote geluidsbelasting. Wanneer klachten ontstaan, kunnen wij een geluidsmeting uitvoeren aan de hand van het Bouwbesluit. Je kunt een handhavingsverzoek voor zijn door aan te tonen dat de geluidsbelasting van jouw bouw- of sloopproject binnen de wettelijke kaders valt. Maar niet alleen in de bouw doet dit probleem zich voor. Op tal van plaatsen kan geluidsoverlast ontstaan. Bijvoorbeeld door een autoweg, een fabriek of een discotheek. Vaak vraagt een gemeente zich af of ze moet ingrijpen. In zo’n geval is een geluidsmeting of –monitoring de enige oplossing.

Wij meten onder andere verkeers-, bouw- en industrielawaai. Wij staan gemeentes bij en stellen akoestische rapportages op. Zo nodig meten wij meerdere dagen achter elkaar. Daarbij gebruiken wij uitsluitend klasse 1 meetapparatuur die voldoen aan de eisen gesteld in de NEN-61672, Klasse 1.

Detectie van geluidslek

Dat er sprake is van een geluidslek is vrij eenvoudig vast te stellen. Maar waar zit dat lek? Met behulp van een geluidscamera en een externe geluidsbron kan er gericht gezocht worden op ‘verdachte’ punten. We laten de geluidsbron een specifieke frequentie afspelen en zoeken met de geluidscamera naar de zogeheten ‘hotspots’. Dit zijn plekken waar deze frequentie zich voordoet.

Geluidsoverlast buren meten

Ter plekke kan het lek gemarkeerd of wellicht zelfs verholpen en gelijk getest worden. Wij gebruiken een geluidscamera om een geluidslek op te sporen. Een geluidscamera bestaat uit een videocamera en 64 microfoons. Aan de hand van minimale tijdsverschillen waarmee iedere microfoon het geluid opvangt, kan de geluidscamera van Sorama precies vaststellen uit welke richting het geluid komt. Dit maken wij vervolgens zichtbaar op het videobeeld. Zo zie je precies en realtime waar een geluidslek zit.

Dit geeft je waardevolle informatie die nodig is om te weten of je ontheffing volgens Bouwbesluit 2012 moet aanvragen. Door het toevoegen van deze informatie aan het monitoringsplan, kun je een ongewenste stillegging van jouw project voorkomen.

Gerelateerde diensten

Deformatiemeting

Met een deformatiemeting kun je tijdig actie ondernemen wanneer er een verzakking plaatsvindt.

Lees meer

Tiltmeting

Wij voorzien omliggende bebouwing van onze projecten van tiltsensoren. Deze meten veranderingen in scheefstand.

Lees meer

Trillingsmeting

Voer je werkzaamheden uit die trillingen veroorzaken? Wij kunnen trillingen toetsbaar maken met een trillingsmeting.

Lees meer
Al onze diensten