Diensten & services

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen, monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online in ons krachtige monitoringsplatform: Avalon. Op die manier detecteren we zelfs minieme afwijkingen en kunnen risico’s voorkomen worden nog voordat ze ontstaan.

Waarom kiezen voor realtime monitoring?

De kans op schade tot nul beperken stopt niet na de voorbereidingsfase. Ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet een aannemer in de gaten blijven houden wat het effect is van zijn werkzaamheden op de omgeving. Waar we vroeger hooguit op een aantal cruciale plekken sensoren plaatsten, kunnen er inmiddels voor een fractie van die kosten veel meer ingezet worden. Dankzij sensortechnieken die steeds goedkoper worden weten we nu op elk moment wat er gebeurt. We kunnen realtime meten en dat inzichtelijk maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om zettingen, trillingen, grondwaterstanden of scheurwijdtes. Zo heb je geen blinde vlek meer in je bouwproject.

Door 24 uur per dag metingen te verrichten worden kleine afwijkingen al snel zichtbaar in Avalon, het zelf ontwikkelde dataplatform waarin al die data verzameld en ontsloten worden voor de gebruikers. Al die data is zo geconditioneerd dat ze begrijpelijk zijn voor iedereen.

Welke realtime monitoring wij uitvoeren

Jouw project controleren wij volgens het monitoringsplan realtime op alle parameters zoals zettingen, trillingen, hoekverdraaiing, grondwaterstanden of scheurwijdtes. Ook meten we het geluidsniveau. Hierdoor beperk je de overlast voor de omgeving en voldoe je aan het Bouwbesluit. Stelregel is: als iets niet beweegt, kan het ook niet kapot. Wij houden dit met verschillende metingen in de gaten. En spreken met gemeenten en aannemers grenswaarden af. Zo kan een aannemer zijn veilige werkwijze aantonen. En heeft een bewoner een gerust gevoel. Wij hebben onze diensten geautomatiseerd en gedigitaliseerd. We zorgen ervoor dat informatie over bouwprojecten altijd beschikbaar en toegankelijk is.

Meldingen bij overschrijden grenswaarden om schadeloos te bouwen

Wanneer parameters signaal- of alarmwaarden bereiken, sturen wij actief bij om schade aan de omgeving te voorkomen. Hierdoor wordt jouw project conform het monitoringsplan continu gecontroleerd op alle parameters zoals zettingen, trillingen, hoekverdraaiing, grondwaterstanden of scheurwijdtes. Wanneer bewegingen de vooraf gestelde grenswaarden overschrijden, geeft Avalon een waarschuwing aan de gebruiker. Na afloop van een bouwproject, of tussentijds, kan een rapportage met de gewenste data worden samengesteld.

Realtime geluidsmetingen

Ook kunnen we het geluidsniveau meten. Hierdoor beperk je de overlast voor de omgeving en voldoe je aan het Bouwbesluit. Wanneer parameters signaal- of alarmwaarden bereiken, sturen we alerts om schade of hinder aan de omgeving te voorkomen. Als je zelf apparatuur hebt, maar (nog) geen of onvoldoende kennis hebt kunnen wij je helpen. We geven je support op maat of we verzorgen een kennissessie voor jouw organisatie. Dit geldt ook voor vragen over totaalmonitoring.

Realtime monitoring bij jouw project?

Neem contact op met Jaqueline Castien
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen 03 318 73 10 Mailen jcastien@q-e.nl

Voorbeeld projecten

Alle projecten

Meer diensten

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's en maatregelen voor de omgeving van een project.

Lees meer

Geluidsmeting

Met een geluidsmeting houden we bij of het geluid binnen de perken blijft.

Lees meer

Deformatiemeting

Met een deformatiemeting kun je tijdig actie ondernemen wanneer er een verzakking plaatsvindt.

Lees meer

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online.

Lees meer
Al onze diensten