Diensten & services

Risicoanalyse

Door onze uitgebreide werkervaring is Quattro Expertise dé partij om een risicoanalyse van bouwwerkzaamheden op te stellen.

Risicoanalyse van de omgeving

Wij zien dat steeds meer bouwers de noodzaak onderkennen om hun projecten te laten monitoren. Zo voorkomen ze niet alleen schade en claims vanuit de omgeving, waardoor ze hun investeringen snel terugverdienen, maar ze leveren ook beter werk. Bij overschrijdingen kunnen ze namelijk direct actie ondernemen, voordat problemen uitgroeien tot ongelukken. Verzekeraars stellen monitoring bovendien geregeld als voorwaarde. Daarom start ons werk met een grondige risicoanalyse van de aanstaande werkzaamheden in relatie tot de omgeving. Welke werkzaamheden worden tijdens het project uitgevoerd en welke risico’s zijn er voor de omgeving? Wij beschikken over big data over de omgeving. Bijvoorbeeld over de ondergrond, de bevolkingssamenstelling, de grondwaterstanden en de bebouwing. Met die data zorgen we voor een betrouwbare omgevingsanalyse voorafgaand aan een bouwproject. Deze analyse bepaalt ook bij welke gebouwen en woningen een plaatsbeschrijving noodzakelijk is. En welke monitoringsinstrumenten tijdens de werkzaamheden moeten worden ingezet.

Risico-inventarisatie

Dit doen onze experts door het uitvoeren van een risicoanalyse, waarbij de geplande werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de omgeving in kaart worden gebracht en worden beoordeeld. Met de meest recente software en databases op het gebied van trillingen en geluid kunnen wij altijd de vinger op de zere plek leggen. Wij gebruiken bemalingsplannen in combinatie met bestaand zettingsgedrag om risico’s op verzakkingen te duiden. Wij voorspellen op elke willekeurige plaats in België welke objecten een verhoogd risico hebben op schade bij hei- of trilwerkzaamheden. Uiteraard met de SBR-Richtlijnen 2017 als toetsingskader.

Wil jij weten welke risico's jouw bouwproject voor de omgeving met zich mee brengt?

Stel al je vragen aan Jacqueline Castien!
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen 03 318 73 10 Mailen Jcastien@q-e.be

Tools die we vaak inzetten na een risicoanalyse

Trillingsmeting

Voer je werkzaamheden uit die trillingen veroorzaken? Wij kunnen trillingen toetsbaar maken met een trillingsmeting.

Lees meer

Tiltmeting

Wij voorzien omliggende bebouwing van onze projecten van tiltsensoren. Deze meten veranderingen in scheefstand.

Lees meer

Geluidsmeting

Met een geluidsmeting houden we bij of het geluid binnen de perken blijft.

Lees meer
Al onze diensten