Een peilbuismeting in Brugge bij het Noorweegsekaai

Brugge

Quattro Expertise en Ingenieursbureau Walhout Civil voerden een waardevol project uit bij de Noorweegsekaai in Brugge, waarbij peilbuizen met geavanceerde loggers cruciaal inzicht in het grondwater gaven voor veilige graafwerkzaamheden.

Quattro Expertise voerde een waardevol project uit in samenwerking met studiebureau Walhout Civil. Het doel was diepgaand inzicht te krijgen in het grondwater naast het kanaal bij de Noorweegsekaai in Brugge. We plaatsten zes peilbuizen strategisch op twee meetlijnen. Elke peilbuis was ongeveer 5 meter diep en had een binnendiameter van circa 25 mm. We gebruikten geavanceerde loggers om de waterstanden nauwkeurig te monitoren.

Door middel van Peilbuismetingen kunnen wij de monitoring van de grondwaterstand zowel handmatig als volcontinu verrichten met automatische loggers (MeetH2O sensor). Het monitoringsplan beschrijft de wijze waarop met meetapparatuur data verzameld wordt en welke grenswaarden aangehouden moeten worden. Ook is een communicatieplan opgenomen om in het geval van tegenspoed of bij het overschrijden van grenswaarden de juiste personen zo snel mogelijk te kunnen informeren.

We bevestigde een speciale peilbuis zonder filter en met een M8-gat aan de beschoeiing of steiger om de waterstand met grote precisie te meten. De peilbuismeting leverde waardevolle inzichten voor een grondige risico-inschatting bij de geplande graafwerkzaamheden voor Kabels en Leidingen. Het project werd succesvol en veilig uitgevoerd dankzij het werk Quattro Expertise en Ingenieursbureau Walhout Civil.

Risicoanalyse

Wij starten met een risicoanalyse van de werkzaamheden in relatie tot de omgeving.

Lees meer

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's en maatregelen voor de omgeving van een project.

Lees meer

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online.

Lees meer

Grondwaterstandmeting

Met een grondwaterstandmeting meten wij invloed op het grondwaterpeil.

Lees meer

Opdrachtgever
Studiebureau Walhout Civil

Uitvoering
2019

Met ons een project uitvoeren?

Neem contact op met Jacqueline Castien.
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen 03 318 73 10 Mailen jcastien@q-e.be