23 augustus 2022

Type plaatsbeschrijvingen, wij leggen het uit!

Lees in dit artikel waarom en je een plaatsbeschrijving, een bijkomende plaatsbeschrijving en een plaatsbeschrijving bij einde werken uitvoert.

Quattro Expertise staat bekend als de partner op het gebied van plaatsbeschrijvingen. Omdat wij korte lijntjes hebben en flexibel zijn, maar wij voeren ook veel bijkomende- en na-opnames uit. Daarom vertellen wij jou in deze blog wanneer en waarom en je een bijkomende plaatsbeschrijving en  moet uitvoeren en waarom Quattro Expertise hiervoor de beste partner is.

Wanneer voer je een bijkomende plaatsbeschrijving uit?

Een bijkomende plaatsbeschrijving voer je uit wanneer tijdens een bouwproject de werkzaamheden tussentijds worden overgenomen door een andere partij of de bouwwerkzaamheden een volgende fase ingaan. Een bijkomende plaatsbeschrijving voer je uit om de staat van een object rondom jouw werkzaamheden vast te leggen. Het uitvoeren van een plaatsbeschrijving is een onderdeel van de risicobeheersing. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de kans op schade aan omliggende objecten, bijvoorbeeld in de vorm van scheurvorming en/of verzakking. De bijkomende plaatsbeschrijving kan duidelijk maken of de schade is ontstaan tijdens de werkzaamheden, maar kan je ook gebruiken om onterechte claims te weerleggen.

Een bijkomende plaatsbeschrijving is een perfect middel om discussies over het ontstaansmoment van de schade te vereenvoudigen. Een bijkomende plaatsbeschrijving is bij Quattro Expertise geen herhalende opsomming van gebreken, maar daadwerkelijk een vastlegging van verschillen van de plaatsbeschrijving of eventueel eerder uitgevoerde bijkomende plaatsbeschrijving(en).

Tijdens de ronde van bijkomende plaatsbeschrijvingen is het ook mogelijk een plaatsbeschrijving uit te voeren als die nog niet gedaan was. Niet voor de huidige werkzaamheden maar voor de werkzaamheden die nog komen gaan.

Een plaatsbeschrijving bij einde werken

Na afronding van een project verrichten we een plaatsbeschrijving bij einde werken als afsluiting van jouw project. De plaatsbeschrijving bij einde werken voeren wij uit bij de omliggende woningen waar eerder een plaatsbeschrijving, een bijkomende plaatsbeschrijving is verricht. De resultaten van de plaatsbeschrijving en de plaatsbeschrijving bij einde werken vergelijken we op locatie met elkaar en leggen we in een rapportage vast.

Type plaatsbeschrijvingen

6 redenen waarom je een plaatsbeschrijving, een bijkomende plaatsbeschrijving en een plaatsbeschrijving bij einde werken bij Quattro Expertise kan uitvoeren

#1 Afspraken

We maken met de betrokken bewoners afspraken op een kwartier nauwkeurig. We laten bewoners namelijk liever niet een halve dag op onze expert wachten. En een afspraak maken kan online, maar ook via WhatsApp of telefonisch.

#2 Eigen plaatsbeschrijving-app

We hebben onze eigen plaatsbeschrijving-app ontwikkeld. Hiermee werken we snel en accuraat. De rapportages zijn beschikbaar direct nadat de expert zijn werk heeft gedaan.

#3 Fixed price

We spreken een vast bedrag af. Dat betekent geen extra kosten, omdat we nog een keer terug naar een woning moeten, of omdat iemand niet thuis is voor de bijkomende plaatsbeschrijving en een plaatsbeschrijving bij einde werken. Dat hoort bij het werk. Let bij andere partijen op dat je niet hoeft te betalen voor meerwerk. Zo lijkt een offerte goedkoop maar ben je aan het einde van de rit alsnog meer geld kwijt.

#4 Landelijke dekking

Onze experts wonen verspreid over het land. Zo zijn we altijd dichtbij, waar de beschrijvingen ook moeten plaatsvinden.

#5 Kwaliteit

Onze plaatsbeschrijvingen de BRL5024 stelt. En we hebben een interne kwaliteitscontrole met een steekproefsgewijze controle op locatie. Wij werken ook veiliger door onze VCA* en door de Safety Culture Ladder trede 3.

#6 Duurzaam

Duurzaamheid bestaat bij ons uit twee pijlers. Allereerst richten wij ons duurzaamheidsbeleid op de impact die ons werk heeft op de omgeving en hoe wij de negatieve aspecten zoveel mogelijk kunnen beperken. Als tweede denken we erover na hoe we zorgen dat de omgeving zo weinig mogelijk overlast ondervindt van ons werk. En de vraag hoe kunnen we onze uitstoot en de schade die dit aanbrengt aan het milieu zoveel mogelijk reduceren? We hebben de keuze gemaakt geen auto’s meer aan te schaffen die op fossiele brandstoffen rijden. Waardoor ons wagenpark volledig elektrisch wordt. Daarom staat ons bedrijf op trede 3 van de CO2-prestatieladder.

Gerelateerde artikelen

Alles over de plaatsbeschrijving

Op een plaatsbeschrijving staan alle bouwkundige gebreken die alvóór de start van een bouw- of infraproject in een woning aanwezig zijn.

Lees meer

Plaatsbeschrijving: Wat het is, hoe het moet en de voordelen

Een plaatsbeschijving stelt via foto's en tekst vast of woningen en andere gebouwen al gebreken vertonen voordat een bouwproject start.

Lees meer

Gerben Spoelstra over plaatsbeschrijvingen

Nuchterheid, afspraak is afspraak en helder communiceren typeert de samenwerking tussen Wiertsema & Partners en Quattro Expertise.

Lees meer

Vragen over een plaatsbeschrijving, een bijkomende plaatsbeschrijving en een plaatsbeschrijving bij einde werken?

Jacqueline beantwoord ze graag!
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen 03 318 73 13 Mailen jcastien@q-e.be