Vernieuwbouw van de Dorpsburg in Ingelmunster

Ingelmunster

In 2016 startte Quattro Expertise het project Vernieuwbouw Dorpsburg te Ingelmunster voor Artes Depret. Waarbij wij trillingsmetingen uitvoerden om de impact op de omgeving en de nauwkeurigheid van de bouwwerkzaamheden te beoordelen en mogelijke schade te identificeren en minimaliseren.

Project Vernieuwbouw Dorpsburg

In 2016 begon Quattro Expertise het project Vernieuwbouw Dorpsburg te Ingelmunster voor Artes Depret. Bij dit project werden stalen damwanden ingetrild en palen geheid. Op verzoek van Artes Depret voerde Quattro Expertise trillingsmetingen uit om de impact op de omgeving te beoordelen.

Trillingsmetingen

De trillingsmetingen waren bedoeld om de effecten van het in- en uittrillen van de damwanden en het inheien van de palen te beoordelen. Quattro Expertise nam nauwkeurige metingen om eventuele schade aan nabijgelegen gebouwen en infrastructuur vast te stellen. Deze gegevens werden gebruikt om risico's te identificeren en passende maatregelen te treffen om de trillingen te minimaliseren.

Inzicht in de impact van het werk

Dankzij de uitgevoerde trillingsmetingen droeg Quattro Expertise bij aan het succes van het Vernieuwbouw Dorpsburg-project in Ingelmunster. De verzamelde meetgegevens gaven waardevolle inzichten en zorgden voor een grondige beoordeling van de impact op de omgeving en de precisie van de bouwwerkzaamheden. Ons doel is om te voldoen aan de specifieke eisen en verwachtingen van Artes Depret en de hoogste kwaliteit te leveren bij dit project.

Risicoanalyse

Wij starten met een risicoanalyse van de werkzaamheden in relatie tot de omgeving.

Lees meer

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's en maatregelen voor de omgeving van een project.

Lees meer

Trillingsmeting

Voer je werkzaamheden uit die trillingen veroorzaken? Wij kunnen trillingen toetsbaar maken met een trillingsmeting.

Lees meer

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online.

Lees meer

Opdrachtgever
Artes Depret

Betrokken Panden
6

Uitvoering
2016