27 april 2022

Voorbereiding van bouwprojecten, waarop letten?

Bij een bouwproject is het van groot belang dat aandacht wordt besteed aan de invloed van de werkzaamheden op de omgeving.

Waarop moet je letten bij een bouwproject in België?

Bouwers en overheden in België kunnen geen schop in de grond steken zonder dat iemand daar last van heeft. België is een dichtbevolkt landje. Terwijl er nog meer bij moet (en kan). Er wordt nog veel gebouwd zonder dat er goed wordt nagedacht over de schadekans voor de omwonenden. Denk aan de bouw van woningen, tunnels, gaswinning; op allerlei manieren wordt toegestaan dat er schade kan ontstaan. Dat werkt niet echt goed voor het vertrouwen van de burgers.

Uit onderzoek blijkt dat slechts een klein deel van de schades wordt veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis, waardoor de schade echt niet voorkomen had kunnen worden. In het merendeel van schades geldt dat deze voorkomen hadden kunnen worden, meestal door meer toezicht, een betere communicatie en het nemen van de juiste beslissingen. Daarom kunnen wij jullie helpen bij het voorbereidingsproces om jouw team & omwonenden onvoorziene gebeurtenissen te besparen.

Voorbereiding van grote bouwprojecten

Bij grote bouwprojecten is er daarom al vaak aandacht voor een risicoanalyse, waarna wij een monitoringsplan maken. In deze risicoanalyse kijken we naar de uit te voeren werkzaamheden en de risico’s die daarbij komen kijken. Ook kijken we naar de omgeving waarin de bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Zo passen ze in hartje Antwerpen vaak andere bouwmethoden toe dan op een industrieterrein in de regio.

In de risico-inventarisatie nemen we de bouwplannen en tekeningen van de opdrachtgever mee. Daarnaast halen we informatie uit bemalingsanalyses en monumentenregisters om tot een risicoprofiel te komen. Op basis van dit risicoprofiel stellen we een monitoringsplan op waarin staat welke panden we moeten opnemen en welke beheersmaatregelen wenselijk zijn.

Voorbereiding bij kleine bouwprojecten

Deze manier van werken doen bouwers bij kleinere projecten nog niet veel. Bij kleinere projecten voert men vaak alleen metingen uit die de verzekeraar verplicht stelt. Maar elke situatie is anders en goedkoop blijkt hier vaak duurkoop te zijn.

Mogelijkheden

Regelmatig blijkt uit het opstellen van deze risico-inventarisatie dat een andere werkwijze beter is dan de werkwijze die men voor ogen had. Het kan gebeuren dat de werkzaamheden te belastend zijn voor de omgeving, maar we maken ook mee dat de bouwer voor een dure bouwmethode kiest terwijl die niet nodig blijkt te zijn. Daarom raden we altijd een risicoanalyse en monitoringsplan aan, ongeacht de grootte van een project.

Extra zekerheid

Die extra zekerheid is voor aannemers waardevol. Door een goed monitoringsplan kan de aannemer goed anticiperen op eventuele problemen. Vervolgens kan hij zijn werkwijze aanpassen op de data die uit de metingen komen en dus een hoop tijd en geld besparen.

Missie

Het is onze missie om de invloed van bouwprojecten op de omgeving zo klein mogelijk te laten zijn. Bij alle projecten in alle hoeken van ons land vinden wij dat bouwers schadeloos kunnen bouwen. Onze slogan is daarom een slogan waar we trots op zijn: Wij leiden in schadeloos bouwen!

Gerelateerde artikelen

Plaatsbeschrijvingen voorkomen dure ellende…

Het financiële succes van een project is in belangrijke mate afhankelijk van de schade die wordt aangebracht aan eigendommen van derden.

Lees meer

Alles over de plaatsbeschrijving

Op een plaatsbeschrijving staan alle bouwkundige gebreken die alvóór de start van een bouw- of infraproject in een woning aanwezig zijn.

Lees meer

Denys kiest Quattro bij groot tracé-project

Frederick Hamerlinck schakelde ons in voor de uitvoering van plaatsbeschrijvingen van een 44 km lang tracé. Onze collega Boris interviewde Frederick over dit uitdagende project.

Lees meer

Heb je binnenkort een bouwproject in het vooruitzicht?

Neem vandaag de eerste stap naar schadeloos bouwen!
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen 03 318 73 13 Mailen jcastien@q-e.be