Plaatsbeschrijvingen voor tracé Desteldonk tot Opwijk

Desteldonk tot Opwijk

Denys legt een pijpleiding in privédomein aan. Daarom verzorgen wij de plaatsbeschrijvingen.

Plaatsbeschrijving tracé Desteldonk - Opwijk

In 2023 in opdracht van het Belgische bouwbedrijf Denys hebben wij plaatschrijvingen uitgevoerd over een tracé van 44 kilometer. Het betreft de aanleg van een nieuwe pijpleiding voor Fluxys. Het werkgebied doorkruist negen verschillende steden en gemeenten tussen Desteldonk (Gent) en Opwijk (Vlaams Brabant).

Aanleg nieuwe pijpleiding voor Fluxys

Onze opdrachtgever Denys is door gasnetbeheerder Fluxys Belgium aangesteld om een nieuwe pijpleiding aan te leggen. Het tracé is 44 kilometer lang en kronkelt door Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. De nieuwe pijpleiding moet de bevoorradingszekerheid van België en haar buurlanden versterken en bijdragen aan de energietransitie. Zo wordt de leiding ook geschikt gemaakt voor het transport van waterstof.

Onze werkzaamheden

Voorafgaand aan de werkzaamheden die in het voorjaar van 2023 van start gingen, hebben wij bij alle betrokken diensten en perceelgebruikers een plaatsbeschrijving van de bestaande toestand gemaakt. Normaal gesproken wordt dit werk in België analoog uitgevoerd door landmeetkundige bureaus. Quattro Expertise heeft dit proces gedigitaliseerd en daarmee efficiënter, effectiever, transparanter en minder foutgevoelig gemaakt.

Wij zijn trots dat onze zuiderburen nu ook profiteren van de werkwijze en software die wij de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld en uitgerold hebben. Daardoor profiteren nu nog meer mensen van #schadeloosbouwen.

Plaatsbeschrijving bij aanvang van werken

Voorkom onnodige discussies en laat Quattro Expertise een plaatsbeschrijving uitvoeren.

Lees meer

Plaatsbeschrijving bij einde werken

Na afronding van een project is het mogelijk om een plaatsbeschrijving te verrichten als afsluiting van jouw project.

Lees meer

Opdrachtgever
Denys

Betrokken Panden
117

Uitvoering
2023