Diensten & services

Plaatsbeschrijving bij einde werken

Na afronding van een project is het mogelijk om een plaatsbeschrijving te verrichten als afsluiting van jouw project.

Wat is een plaatsbeschrijving bij einde werken?

Na afronding van een project maken we een laatste plaatsbeschrijving op als afsluiting van jouw project. Deze laatste plaatsbeschrijving voeren we uit bij omliggende woningen waar al eerder plaatsbeschrijvingen werden opgemaakt. De resultaten worden op de locatie met elkaar vergeleken en in een rapportage vastgelegd.

Wat staat er in een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving na werken is een document dat de staat van een gebouw, terrein of eigendom beschrijft nadat er werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het kan worden opgesteld om eventuele schade aan het pand of terrein vast te stellen en om te dienen als referentiepunt voor eventuele toekomstige geschillen tussen de eigenaar van het pand en de aannemer die het werk heeft uitgevoerd.

Wanneer voer je een plaatsbeschrijving bij einde werken uit?

Een plaatsbeschrijving na werken beschrijft vaak de huidige toestand van het pand of terrein, inclusief eventuele beschadigingen, ontbrekende onderdelen, of andere veranderingen die zijn aangebracht tijdens de werkzaamheden. Het document kan ook foto’s bevatten van de toestand van het pand of terrein voor en na de werkzaamheden.

Het is belangrijk om een plaatsbeschrijving na werken op te stellen voordat de aannemer de werkzaamheden begint, zodat alle partijen weten wat de toestand was van het pand of terrein voordat er werkzaamheden werden uitgevoerd. Op deze manier kunnen eventuele geschillen worden voorkomen en kan er snel worden opgetreden bij eventuele schade.

Meer weten over onze plaatsbeschrijvingen na werken?

Stel al jouw vragen aan Jacqueline Castien!
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen jcastien@q-e.be Mailen 03 318 73 10