17 mei 2022

3 stappen tot totaalmonitoring volgens Etienne

Totaalmonitoring, u hoort het steeds vaker maar wat is dit nu? Wat ons betreft moet u alleen risico’s beheersen die er zijn. Alleen wat is een goede werkwijze?

De 3 Stappen naar Totaalmonitoring

  1. Uitvoeren van een Risico-inventarisatie

Dit kan variëren van een eenvoudige ervaringsgerichte aanpak tot een gedetailleerde inventarisatie met prognoses. Kijk er goed naar!

Wat je doet met de informatie bepaalt het risicoprofiel. Het is altijd beter om risico's weg te nemen door aanpassingen in het werk, indien mogelijk, dan ze te beheersen.

Lees hier alles over de risico-inventarisatie.

  1. Opstellen van een Monitoringsplan

Maak een plan op basis van je inventarisatie. Hier zijn de vragen die we stellen bij het opstellen van het monitoringsplan.

  • Tot hoe ver voer je de plaatsbeschrijving uit?
  • Waar bevinden zich de meetpunten?
  • Wanneer en wat meet je?
  • Wie zijn verantwoordelijk?

Lees hier alles over het monitoringsplan.

  1. De "Totaalmonitoring"

Dit kan variëren van enkel een plaatsbeschrijving tot mogelijk niets, maar ook zeer uitgebreid met online monitoring van scheuren, kanteling, grondwaterstand, trillingen, enzovoort. Onze sensoren zijn objectgebonden en meten kleine veranderingen in scheefstand en trillingen 24 uur per dag. Alle data worden verzameld op ons platform Avalon en geanalyseerd. De meetresultaten van de scheur-, kantel- en trillingsmeters zijn real-time zichtbaar in ons dashboard. Een eerstelijnsmonitoring met sensoren voor directe bewaking, die ook als referentie dienen voor het op- of afschalen van de tweedelijnsmonitoring, zoals traditionele deformatiemetingen, is een veelgebruikte methode. Het voordeel is dat je veel meer meetmomenten hebt dan wanneer we landmeters inzetten.

Gerelateerde artikelen

Door kwaliteit win je aanbestedingen bij gemeenten

Wij zien dat steeds meer bouwers en gemeentes de noodzaak onderkennen om projecten te laten monitoren. Zo ook hier bij dit project van Gebr. de Koning.

Lees meer

Gemeentes zien burgers als belangrijke stakeholder

We vinden het gaaf om te zien dat gemeenten ervoor kiezen om burgers als belangrijke stakeholder te zien. Lees hier hoe ze met burgers omgaan.

Lees meer

Totaalmonitoring bij jouw project?

Neem contact op met Jacqueline Castien
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen (0162) 56 15 13 Mailen jcastien@q-e.be